Print this page
08 September 2014

Obavijest poljoprivrednicima

Sva poljoprivredna gospodarstva pa tako i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Ministarstva poljoprivrede, korisnici sredstava za zaštitu bilja IMAJU OBVEZU AMBALAŽNI OTPAD NASTAO NAKON UPOTREBE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ZBRINUTI NA ZAKONOM PROPISAN NAČIN. 

Otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja uz Prateći list (Obrazac PL-Oo)  i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO) predati ovlaštenoj osobi koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom –(tvrtka C.I.A.K. d.o.o. ili Cian d.o.o.).

16. 09. 2014. (utorak)
u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 11:30 -13:00

u Drnišu lokalitet Cecela od 14:30-16:30.

Obrasci (PL-Oo i DFKSO)  kupuju se u knjižarama „Narodnih novina“.