Print this page
03 April 2014

Ministarstvo kulture Općini Pirovac odobrilo 130 tisuća kuna

Nakon što smo se prošle jeseni prijavili na poziv Ministarstva kulture za financiranje javnih potreba u kulturi, u siječnju smo obavješteni kako su programi Općine Pirovac, Crkva Gospe Karmelske i zgrada stare škole (uljare) u Pirovcu uvršteni u listu prijedloga programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2014.g. na prijedlog Hrvatskog vijeća za kulturna dobra. 

Prihvaćeni program zaštite i očuvanja kulturnih dobara koji donosi ministrica kulture objavljen je prošlog petka na web stranici ministarstva i za oba prijavljena projekta Općini Pirovac su odobrena sredstva. 

Na spomenute projekte uz suglasnost vlasnika odlučili smo se jer je sadašnje stanje crkve Gospe Karmelske ispod zadovoljavajuće razine. Unutrašnjost građevine sustavno uništava vlaga, odnosno sol koja se nalazi u žbuci a prikuplja vlagu, te je potrebna kompletna sanacija unutrašnjeg prostora. 

Na vanjskom, kao i na unutarnjim dijelovima građevine utvrđene su nestručne intervencije. Postoji opasnost da građevina trajno i nepopravljivo izmijeni izvorni oblik, odnosno da status kulturnog dobra postane upitan. 

Program "Pirovac, Crkva Gospe Karmelske" odnosi se na izradu konzervatorskog elaborata

crkve koji podrazumjeva: 
a/ Arhitektonsko i geodetsko terensko snimanje –detaljan prikaz postojećeg stanja 
b/ Arhitektonski projekt postojećeg stanja –projekt sa prikazom detalja, zidova, vanjskih otvora, poda, stropa, galerije, krova, stolarije, oltara, zvonika i sl. 
c/ Povijesni elaborat crkve 
d/ Konzervatorski elaborat –konzervatorske smjernice

Predmetni elaborat trebao bi poslužiti kao podloga za buduće projektno rješenje obnove i rekonstrukcije crkve.

Za ovu namjenu Ministarstvo kulture osiguralo nam je 30.000,00 kuna.

 

Stara škola, kao dio kulturno-povijesne cjeline Pirovca također je u derutnom stanju i neophodna joj je cjelokupna rekonstrukcija. Nakon sanacije krovišta, prišlo bi se uređenju interijera. Uređenjem bi kat zgrade osmislili kao društvene prostorije i prostorije namijenjene udrugama. 

Rekonstrukcija krovišta predstavlja početak planirane obnove i zaštite cjelokupne zgrade uz promjenu funkcije iste.

Za ovu namjenu Ministarstvo kulture osiguralo nam je 100.000,00 kuna.