25 February 2014

JAVNI POZIV za dodjelu subvencija

Na temelju članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 04/13) i Programa poticanja razvitka poljoprivrede za Šibensko-kninsku županiju u 2014.godini, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija za poticanje razvitka

 poljoprivrede i ruralnog razvoja  za 2014.godinu

 

1.    Predmet javnog poziva:

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u Šibensko-kninskoj županiji u 2014. godini za slijedeće namjene: sufinanciranje izrade projekata koji se kandidiraju za poticajna sredstva iz fondova EU i ministarstava; sufinanciranje održavanja sajmova prezentacija i izložbi poljoprivrednih proizvoda te potpora izlagačima za sudjelovanje na stručnim predavanjima, tečajevima i seminarima; poticanje rada malih poduzetnika, zadruga i udruga u poljoprivredi; sufinanciranje troškova pokretanja ekološke proizvodnje, stručnog nadzora ekološke proizvodnje i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji; sufinanciranje troškova u integriranoj proizvodnji; sufinanciranje uređenja poljskih putova; sufinanciranje troškova provođenja postupka očuvanja i zaštite hrvatskih izvornih poljoprivrednih proizvoda; sufinanciranje troškova izgradnje modernizacije i rekonstrukcije plastenika i staklenika; sufinanciranje kapitalnih ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednh proizvoda; sufinanciranje povećanja/obnove poljoprivrednih površina; sufinanciranje troškova sustava navodnjavanja; sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi; sufinanciranje stočarske proizvodnje.

2. Posebni uvjeti i potrebna dokumentacija

Korisnici programa trebaju imati prebivalište/sjedište  te poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju, za koje traže županijske subvencije, na području Županije. Potrebna dokumentacija za sve vrste subvencija čini sastavni dio obrasca zahtjeva, a po potrebi može se zatražiti i dodatna dokumentacija.

3. Vrijeme trajanja Javnog poziva

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja i na web stranicama Županije a traje najkasnije do 31. svibnja 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

4. Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

Šibensko-kninska županija

Upravni odjel za gospodarstvo

22001 Šibenik, Trg Pavla Šubića I br.2,

s naznakom “Zahtjev za subvenciju................(navesti vrstu subvencije)“

 

Zahtjevi se mogu dostaviti preporučenom pošiljkom ili se predaju direktno na protokol Županije. 
Obrasci  zahtjeva za subvencije dostupni su u Šibensko-kninskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo ili na www.sibensko-kninka-zupanija.hr 
Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom Odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili na broj telefona 022/460-737; 022/460-735.

                                          

Back to top