Print this page
18 October 2013

Javni poziv

Pozivaju se građani s područja Općine Pirovac – naselja Pirovac, Kašić i Putičanje, da najkasnije do dana 5. studenoga 2013. godine podnesu zahtjev za pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.

Zahtjev se podnosi u prostorijama Općine Pirovac na adresi: Pirovac, Zagrebačka 23. 

Za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva, uz popunjeni propisani obrazac, treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
– osobnu iskaznicu (preslika),
– zadnju isplatnicu pomoći za uzdržavanje.

Napomena:
Ukoliko korisnici ove pomoći ne podnesu zahtjev, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi ista se neće moći realizirati. 

PREUZMITE OBRAZAC