Print this page
07 October 2013

Udruga gluhih i nagluhih

„ Udruga gluhih i nagluhih Grada Vodica je utemeljena na sjednici Osnivačke skupštine dana 20. travnja 2013. godine.
Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je:

  • - okupljanje gluhih i nagluhih osoba radi unapređivanja njihovog društvenog položaja u rješavanju životnih teškoća;
  • - sudjelovanje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života u sustavu društvene brige za gluhe i nagluhe osobe na svom području, kako bi na njima odgovarajući način, ostvarili svoja prava i izvršili svoje obveze;
  • - upoznavanje tijela lokalne uprave i samouprave, te državnih tijela o postojanju pojedinih problema gluhih i nagluhih gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice i predlaganje mjera za njihovo rješavanje; 
  • - organizirano djelovanje u prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu gluhih i nagluhih osoba;
  • - neposredno organiziranje društvenog života svojih članova, u vlastitim okvirima i u suradnji sa drugim organizacijama (informiranje članova, prosvjetne, kulturo-umjetničke, rekreativne i druge društvene aktivnosti koje doprinose ostvarivanju cilja utvrđenog Statutom Udruge).

Ovim putem pozivamo gluhe i nagluhe osobe svih dobnih skupina, te članove njihovih obitelji koji žive na području Grada Vodica i okolice, da se jave zbog upisa u Registar članova Udruge gluhih i nagluhih Grada Vodica.
Javiti se možete osobno, dolaskom u prostorije Gradske knjižnice Vodice ili na mobilni telefon 098 907 00 66, od 1. listopada, svake srijede od 17 do 18 sati „.