07 October 2013

Udruga gluhih i nagluhih

„ Udruga gluhih i nagluhih Grada Vodica je utemeljena na sjednici Osnivačke skupštine dana 20. travnja 2013. godine.
Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je:

  • - okupljanje gluhih i nagluhih osoba radi unapređivanja njihovog društvenog položaja u rješavanju životnih teškoća;
  • - sudjelovanje u organizaciji i razvoju svih oblika društvenog života u sustavu društvene brige za gluhe i nagluhe osobe na svom području, kako bi na njima odgovarajući način, ostvarili svoja prava i izvršili svoje obveze;
  • - upoznavanje tijela lokalne uprave i samouprave, te državnih tijela o postojanju pojedinih problema gluhih i nagluhih gdje je potrebna pomoć šire društvene zajednice i predlaganje mjera za njihovo rješavanje; 
  • - organizirano djelovanje u prevladavanju komunikacijskih barijera koje se javljaju u svakodnevnom životu i radu gluhih i nagluhih osoba;
  • - neposredno organiziranje društvenog života svojih članova, u vlastitim okvirima i u suradnji sa drugim organizacijama (informiranje članova, prosvjetne, kulturo-umjetničke, rekreativne i druge društvene aktivnosti koje doprinose ostvarivanju cilja utvrđenog Statutom Udruge).

Ovim putem pozivamo gluhe i nagluhe osobe svih dobnih skupina, te članove njihovih obitelji koji žive na području Grada Vodica i okolice, da se jave zbog upisa u Registar članova Udruge gluhih i nagluhih Grada Vodica.
Javiti se možete osobno, dolaskom u prostorije Gradske knjižnice Vodice ili na mobilni telefon 098 907 00 66, od 1. listopada, svake srijede od 17 do 18 sati „.Izvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top