Odluka o obustavi rada specifičnih gospodarskih djelatnosti na području Općine Pirovac

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pirovac, općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o obustavi rada specifičnih gospodarskih djelatnosti na području Općine Pirovac

Od ponoći na snazi odluke Stožera civilne zaštite RH u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom

Od ponoći su u Hrvatskoj na snazi odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojima na snagu stupa čitav niz mjera u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom u trajanju od 30 dana

Ovim odlukama zabranjuju se javna okupljanja i sportski događaji, obustavlja rad u ugostiteljskim objektima i prodavaonicama osim prehrambenih i ljekarni, obustavlja se rad sportskih i rekreacijskih centara i obustavljaju se vjerska okupljanja.

Na snazi je i privremena zabrana kretanja osoba preko graničnih prijelaza.

Za provedbu mjera bit će zaduženi stožeri civilne zaštite jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Detaljan popis i pojašnjenje mjera koje su u ponoć stupile na snagu:
 


Mjere stupaju na snagu 19. ožujka i primjenjuju se 30 dana.

izvor: https://civilna-zastita.gov.hr/

ODLUKA o preventivnim mjerama sprečavanja širenja virusa Covid-19 (koronavirus)

Na temelju članka 47. stavka 3. Statuta Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 5/13. i 6/18.), a sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Općine Pirovac sa sjednice od 15. ožujka 2020. godine, općinski načelnik Općine Pirovac donosi

ODLUKU
o preventivnim mjerama sprečavanja širenja virusa Covid-19 (koronavirus)

OBAVIJEST o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) PPUO Pirovac.

Na temelju članka 96. stavaka 3. i 4. i članka 113. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine», broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i točke 6. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac za ponovnu javnu raspravu (KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2182/11-02-20-135, od 20. veljače 2020. godine), Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje JUO Općine Pirovac objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Općine Pirovac

Back to top