Pirovačkim udrugama u 2020. godini dodijeljeno 714 tisuća kuna za sufinanciranje rada i programa udruga

Danas su u Općinskoj vijećnici potpisani ugovori između općine Pirovac i udruga o financijskoj potpori programima i projektima od javnog značaja u kulturi, sportu, socijalnoj i drugoj skrbi za 2020. godinu.
U 2020. godini Općina Pirovac financirat će rad udruga u iznosu od 714.000,00 kn.

Usvojen je proračun za 2020. godinu u visini 25, 2 milijuna kuna!

Prijedlogom Proračuna Općine Pirovac za 2020. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od 19.721.900,00 kuna. Predviđeno ostvarenje raspoloživih sredstava iz 2019. godine (višak prihoda) iznosi 1.950.000,00 kuna.

Vlada RH imenovala Ivana Gulama za novi mandat u Odbor regija EU!

Na zatvorenom dijelu 197. Sjednice Vlade Republike Hrvatske imenovan je općinski načelnik Ivan Gulam za novi mandat 2020.-2025. U Odbor regija Europske unije što je novi značajan uspjeh za pozicioniranje naše općine.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac

Back to top