JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2018. i 2019. godine

Na temelju članaka 7. i 8. Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 16/09.) i Odluke o provođenju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2018. i 2019. godine (KLASA: 363-01/18-01/12, URBROJ: 2182/11-03-18-1, od 16. ožujka 2018. godine), Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Pirovac objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup javnih površina u sezoni 2018. i 2019. godine

Jurjeva 2018

Obilježavajući Dan Općine Pirovac i blagdan sv. Jurja, našeg zaštitnika, svima vama koji živite na ovom području srdačne čestitke i želje da poboljšane životne prilike i sveopći boljitak za koji se zalažemo, učine svakog od vas ponosnim i zadovoljnim stanovnikom naše Općine.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac (faza II.)

Na temelju članaka 131., 132. i 133. Zakona o cestama («Narodne novine», broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA: 932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine), Općina Pirovac objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima prava na nekretninama o provođenju postupka evidentiranja
nerazvrstanih cesta u k.o. Pirovac – naselje Pirovac (faza II.)

Obavijest o obveznom mikročipiranju pasa

S obzirom na važnost mikročipiranja pasa kao učinkovite mjere zaštite životinja od napuštanja, te na zadani rok provedbe kontrole mikročipiranja, Koordinacijska radna skupina za primjenu propisa kojima se regulira zaštita životinja daje sljedeću informaciju:Izvješće udruga građana za 2017. godinu 

   
Back to top