Wednesday, 13 December 2017 12:22

Nabava električne energije za 2018

Temeljem članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 330-01/17-01/04, URBROJ: 2182/04-03-17-1, od 17. kolovoza 2017. god.), objavljujemo Poziv na dostavu ponude za predmet nabave „OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM za 2018." s uputama i uvjetima za dostavljanje ponude.

 

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE 

Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude

Back to top