Monday, 18 November 2013 10:23

4. sjednica Općinskog vijeća

Temeljem članaka 56. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pirovac («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/13.),

s a z i v a m

4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pirovac za dan
25. studenoga 2013. godine (ponedjeljak), s početkom u 17,30 sati.
Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Općine Pirovac, Pirovac, Zagrebačka 23.

Za sjednicu predlažem sljedeći 

dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 23. rujna 2013. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pirovac za 2013. godinu,
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pirovac za 2013. godinu,
4. Prijedlog Izmjena i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2013. godinu,
5. Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Pirovac za 2013. godinu,
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Općine Pirovac za 2013. godinu,
7. Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje,
8. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine,
9. Prijedlog imenovanja mrtvozornika za područje Općine Pirovac,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu,
11. Ostala pitanja.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća, u elektronskom obliku, dostupni su i na službenim internetskim stranicama Općine Pirovac, www.pirovac.hr.

Na sjednicu se pozivaju: svi članovi Općinskog vijeća, općinski načelnik, zamjenik općinskog načelnika te predsjednici mjesnih odbora Kašića i Putičanja kao gosti.

Vijećnici Općinskog vijeća svoj eventualni izostanak mogu ispričati predsjednici Vijeća na telefon 092/1909090 ili pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela na telefon 098/785383.

S poštovanjem,
PREDSJEDNICA
Ljubica Šinkić Selman, dipl. iur., v. r.

PREUZIMANJE MATERIJALA ZA 4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

PREUZMITE TONSKI ZAPIS


Back to top